Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

 

logo
Radionica Impa Knives je specijalizovana radionica za izradu sečiva (noževa).

Noževi iz ove radionice su jedinstveni i vrhunskog su kvaliteta. Glavna odlika noževa radionice Impa Knives jeste odabir visoko kvalitetnih monolitnih
i damasticiranih čelika.

Tehnologija i stil izrade noževa je Japanska. Jedna od bitnih odlika noževa iz ove radionice je da noževi nisu serijski već su unikatni. Svaki nož se ručno radi (isecanje, žarenje, kovanje, kaljenje i poliranje). Ova radionica je prva i jedina specializovana u Srbiji koja radi damasticirana sečiva ekstra visokog kvaliteta.

Čelici koje radionica Impa knives koristi za izradu noževa su:

-1075- mač od motorne testere
-5160-feder plata
-1941-turpija za metal
-L6-List od bonseka za drvo
-52100-košuljica od lagera
-Lanac od motorne testere (u sebi sadrži više čelika karbonskih i prohromskih)

Radimo po Japanskoj tehnologiji damasticiranje čelika, san-maj i ni-maj noževe.
Noževe radimo po Japanskoj tehnologiji kovanja, damasticiranja i kovačkog zavaivanja. Naš stil izrade noževa je Japansko-Nemački. To znači da sečiva radimo po japanskoj tehnologiji, a oblik sečiva je nemački.

Opis sečiva:
Naši noževi se odlikuju jakim i oštrim linijama na sečivu. Kod našeg stila izrade preferira konkavni rez, konusni rez i ponekad konveksni rez.
Drške radimo isključivo od damasticirane, laminirane i monolitne pamuk mikarte. Drške radimo i od drveta (jasen, orah, trešnja, višnja ,šljiva, bukva)
Termička obrada: radimo diferencijalnu i monolitnu termičku obradu. Kod termičke obrade koristimo drva za ogrev, ćumur i koks. Ne radimo sa plinom (TNG) koji nije prorodan način obrade jer dolazi do dekarbonizacije (gubi se dosta ugljenika). Na opisani način termičke obrade dolazi do  karbonizacije sečiva, tj ugljenika iz ogrevnog drveta, ćumura i koksa. Difunduje se uglejnik u sečivu i povećava se trdoća.

Futrole radimo od mikarte i od drveta. Noževe radimo u lovačkoj i lovačko-vojnoj i borbenoj varijanti (noževi za specijalne vojne i policijske jedinice). Radimo i sablje, katane i mačeve.
Radimo sve moguće oblike i vrste noževa.

Ono što nas čini posebnim jeste izrada katani i sablji.
Svako sečivo dobija garanciju 5 godina.

 Kontakt informacije

IMPA KNIVES
Ulica je Svetosavska 123 kod česme
18412 Žitorađa (kod Niša)

e-mail: impaknives@gmail.com

Lica za komtakt:
Milan Spirić, telefon: 060/55-35-905
Mladen Todorović, telefon: 065/91-95-083

www.impaknives.com